विषय

हियरिङ एड्स विषयहरू

एरे

धेरै मानिसहरूले श्रवण स्तरको वर्गीकरण बुझ्दैनन्, Jinghao ले तपाईंलाई यो व्याख्या गर्नेछ: सामान्य सुनवाई -10-25dB, हल्का 26--40dB, मध्यम ...

श्रवण एड्स आपूर्तिकर्ता
लोगो
पासवर्ड रिसेट
वस्तुहरूको तुलना गर्नुहोस्
  • कुल (0)
तुलना गर्नुहोस्
0